Konferencja "Firma przyjazna mediacji - nowe rozwiązania."

Konferencja "Firma przyjazna mediacji - nowe rozwiązania."

Rejestracja

Uczestnictwo w konferencji

Rejestracja zakończona 22.04.2018 23:00

zakończona

Opis wydarzenia
Zapraszamy do udziału w konferencji.  W trakcie konferencji przewidziane jest m.in.:

Podpisanie Porozumienia w sprawie promowania mediacji w sprawach gospodarczych. Porozumienie zostanie zawarte pomiędzy Sądem Okręgowym w Gdańsku, Wydziałem Prawa i Administracji UG oraz Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza w zakresie promowania mediacji w sprawach gospodarczych, w tym w zakresie wspierania projektu „Firma przyjazna mediacji”. Strony porozumienia  w ramach porozumienia powołają m.in Kapitułę w województwie pomorskim składającą się z: przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, przedstawicieli nauki, przedstawicieli ośrodków mediacyjnych, przedstawicieli biznesu.

Podpisanie Deklaracji Mediacyjnej przez Przedsiębiorców. Uroczyste, z udziałem mediów, podpisanie Deklaracji Mediacyjnej przez firmy z Pomorza (projekt deklaracji w załączeniu). W dalszym etapie firmy, które będą realizowały złożoną deklarację w praktyce, będą mogły być honorowane godłem „Firma przyjazna mediacji”.

Referaty, m.in.:
  • w zakresie doświadczeń Prokuratorii Generalnej w zawieraniu ugód pomiędzy jednostkami sektora finansów publicznych, a przedsiębiorcami przedstawi Pan Artur Woźnicki, Wiceprezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wieloletni radca tej Prokuratorii,
  • co do roli jaką pełnią pełnomocnicy procesowi w zakresie wpierania stron w rozwiązaniu ich sporu, także w drodze mediacji oraz o kształceniu studentów prawa, w tym zakresie - Prof. dr hab. Anna Machnikowska - Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UG
  •  doświadczenia Sądu Okręgowego we  wspieraniu mediacji przedstawi Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku SSO Rafał Terlecki

Szczegółowy opis i program wydarzenia na stronie Konferencji http://www.firmaprzyjaznamediacji.pl
Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 23.04.2018 10:00
Zakończenie: 23.04.2018 13:30

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Jana Bażyńskiego 6
80-309 Gdańsk

Aula B

Strona wydarzenia:
http://www.firmaprzyjaznamediacji.pl

Udostępnij znajomym:

Organizator
Wydział Prawa i Administracji UG, Sąd Okręgowy w Gdańsku, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza.
biuro@rigp.pl
tel.: 58 305 23 25, fax: 58 741 53 73
Pokaż mapę...